حریم خصوصی

فروشگاه جاماس ضمن احترامی که برای حریم شخصی کاربران قائل است می بایست برای ایجاد خریدی آسان‌تر و سریع‌تر و همچنین ارسال محصولات برای اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاعاتی  را نظیر نام، آدرس، شماره تلفن، کد پستی و غیره از آنها دریافت نماید.

فروشگاه جاماس تمام تلاش خود را در حفظ و نگه داری و محرمانه نگه داشتن اطلاعات شخصی کاربران را انجام می دهد  و اطلاعات شخصی آنان را به هیچ شخص یا سازمان دیگری منتقل نمی‌کند، مگر اینکه با حکم قانونی مجبور باشد در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دهد.